RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

AUTOTERMINAL ŚLĄSK LOGISTIC SP. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Południowa 2a. kontakt telefoniczny 32 260-42-55; 32 260-33-45, e-mail: ats@atslogistic.com.pl

Przekazane przez Państwa dane osobowe zawarte w mailach, jak również pozyskane podczas rozmów telefonicznych czy niniejszą stronę internetową przetwarzane są do celów korespondencyjnych Autoterminal Śląsk Logistic Sp z o.o.., w tym w szczególności do składania i rozpatrywania ofert, prowadzenia negocjacji i przygotowywania umów, obsługi ewentualnych roszczeń, oraz w innych celach prawnie uzasadnionych.

Przetwarzanie następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu.

Na zasadach wskazanych w/w Rozporządzeniu przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymagane do prowadzenia korespondencji i działań związanych z negocjowaniem i zawieraniem ewentualnych umów, rozpatrywania roszczeń itp.

Zarząd administratora danych, świadomy wagi zagrożeń jakie niesie ze sobą przetwarzanie danych osobowych dla wolności i praw osób, których dane dotyczą, uznaje ochronę tych danych, w szczególności zapewnienie ich bezpieczeństwa, za jeden z priorytetów działalności Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o.