Polityka jakości (ISO)

System Zarządzania Jakością

POLITYKA JAKOŚCI AUTOTERMINAL ŚLĄSK LOGISTIC

W Autoterminal Śląsk Logistic Sp. z o.o. przywiązujemy najwyższą wagę do jakości świadczonych przez nas usług logistycznych oraz usług utrzymania stanu technicznego i doposażania magazynowanych pojazdów samochodowych.

Jakość naszych usług wyraża się ich zgodnością z wymaganiami klientów, szczególnie w zakresie:
• zgodności operacji przyjęcia i wydania pojazdów z otrzymanymi dyspozycjami,
• bezpieczeństwa magazynowanych pojazdów oraz ich utrzymywania w gotowości do użytkowania,
• zgodności doposażenia pojazdów z otrzymanymi dyspozycjami i instrukcjami.

Zobowiązujemy się spełniać te wymagania.

Jako istotny uczestnik rynku obsługi logistycznej sektora motoryzacyjnego w Polsce dbamy także o zgodność naszego działania z obowiązującymi przepisami oraz uznanymi przez nas wytycznymi branżowymi i oczekiwaniami innych podmiotów zainteresowanych naszą działalnością.

Ponieważ nasza przewaga konkurencyjna wynika także z kompetencji i świadomości naszych pracowników, odpowiedniej infrastruktury oraz skuteczności systemu zarządzania jakością, zobowiązujemy się także do:
• doskonalenia kwalifikacji i świadomości pracowników oraz zapewniania im właściwego środowiska pracy,
• utrzymywania wysokich standardów użytkowanej infrastruktury,
• doskonalenia stosowanych narzędzi informatycznych,
• ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Wysoka jakość naszych usług zależy od każdego z nas, dlatego wszyscy dbamy o to by nasza praca wykonywana była z najwyższą starannością.

Dąbrowa Górnicza, dnia 11.08.2020r.